Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring giver erstatning ved ulykkestilfælde, der medfører varigt mén eller død. 

Et ulykkestilfælde defineres som: en pludselig hændelse, der forårsager personskade.