Transportforsikring

En løsøreforsikring dækker typisk på en eller flere aftalte adresser og under midlertidige ophold uden for de forud aftalte adresser.

De forsikrede genstande bliver dog fra tid til anden transporteret, eksempelvis:

  • mellem de aftalte forsikringsadresser
  • til og fra sælger eller køber
  • til og fra reparationssteder, udstillinger m.m.

Den typiske løsøreforsikring omfatter imidlertid ikke skader på det transporterede gods, hvis skaden sker under selve transporten.

Anvendes en professionel transportør har denne et begrænset erstatningsansvar for skader.

Transportforsikringen omfatter de typiske skader, der kan ske på gods i forbindelse med en transport på grund af:

  • Brand
  • Tyveri
  • Kørselsuheld
  • Grundstødning
  • Håndteringsfejl