Motorkøretøjsforsikring

Det er lovpligtigt, at etablere en motoransvarsforsikring på biler, varevogne og selvkørende arbejdsmaskiner, også for uindregistrerede køretøjer, som for eksempel en havetraktor, hvis disse køretøjer færdes på offentlig vej. 

Ansvarsforsikringen omfatter erstatningskrav i forbindelse med personskader og skader på ting, der tilhører tredjemand.

Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der omfatter fysiske skader på køretøjet, for eksempel skader i forbindelse med færdselsuheld, glasskader og lignende.