Løsøreforsikring

En løsøreforsikring omfatter de genstande, som hører til virksomhedens drift. Det kan være inventar, varelagre, kølemontre, computere mm.

En løsøreforsikring dækker typisk skader sket ved brand, indbrudstyveri og vandskade.

Løsøredækningen under Willis Insurance Pool er herudover udvidet til at omfatte en lang række pludselige skader også kaldet all risk.