Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, som virksomheden kan pådrage sig i forbindelse med driften.

Herudover omfatter forsikringen også de ansattes erstatningsansvar for skader, der er forvoldt, når de arbejder for virksomheden.