Diskriminationsforsikring

Diskrimination – ansættelsesretlige krænkelser
Ansættelsesretlige krænkelser betyder i denne sammenhæng tvister om blandt andet diskrimination, chikane og mobning, uberettiget og fejlagtig afskedigelse og lignende.

Flere undersøgelser1 viser, at:

  • I Danmark vedrører de fleste sager uberettigede afskedigelser og fratrædelsesgodtgørelser, diskrimination, herunder krav i forbindelse med graviditet og barsel, lønninger, herunder ligeløn, kontraktbrud og brud på den danske lov om ansættelsesbeviser samt sager vedrørende arbejdstid.
  • En undersøgelse foretaget af HK viser eksempelvis, at hver anden nydansker føler sig enten direkte eller indirekte diskrimineret, sammenlignet med HK’s øvrige medlemmer, hvor tallet kun er 15 %1.
  • I 2009 er der i afgjort 64 sager i alt; 32 om køn, 22 om etnicitet og 10 om øvrige diskriminationsgrunde, herunder alder og handikap. Klager har fået medhold i 34 sager, heraf 22 om køn, 4 om etnicitet og 8 om alder2.
  • Ligebehandlingsnævnet gav godtgørelse i 16 sager; 2 sager drejede sig om ligeløn, 6 drejede sig om uretmæssig afskedigelse på grund af barsel, 6 drejede sig om afskedigelse pga. alder og 1 vedrørte prisforskelle mellem mænd og kvinder.

1 Berlingske Business den 17 november 2010

2 Ligebehandlingsnævnets Årsberetning 2009