Cyberforsikring

En cyberforsikring giver virksomheden en solid økonomisk sikkerhed, hvis man bliver udsat for et cyberangreb eller systemnedbrud, og det inklu­derede beredskab i form af assistance og omkostninger til genopretning af driften kan sikre, at virksomheden undgår eller minimerer
et tab på bundlinjen.

Derudover kan forsikringen bidrage til at mini­mere konsekvenserne af et databrud, og da dæk­ningen indeholder et krisestyringselement i forhold til databrud, herunder juridisk assistance og serviceydelser i forbindelse med et databrud, vil det have positiv effekt på virksomhedens hånd­tering af krisen, som i sidste ende kan få betydning for kunders og samarbejds­partneres tillid til virksomheden.

Læs mere om forsikringen