Bygningsforsikring

Det er obligatorisk at have en brandforsikring på en ejendom, hvis den er belånt.

Udover dækning mod brand, kan en bygningsforsikring også omfatte anden bygningsbeskadigelse, eksempelvis dækning ved storm- og vandskade. Herudover kan forsikringen suppleres med dækning for rørskade, svampe- og insektskader og andre specialdækninger.

Det er typisk bygningens ejer, der forsikrer ejendommen, men det kan være aftalt i en lejekontrakt, at lejer har risikoen for skader på bygningen – for eksempel skader på glas og sanitet.