Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Det er lovpligtigt at etablere forsikring på de ansatte for ulykker, der sker i forbindelse med udøvelse af de ansattes arbejde for virksomheden.

Forsikringen giver erstatning for personskader i henhold til Lov om arbejdsskadesikring:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt men
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsøger