Willis Insurance Pool

Med baggrund i et ønske om en bedre udnyttelse af vores kunders ressourcer samt en optimering af de administrative processer, bredere dækningsomfang og lavere omkostning til forsikring, har Willis udarbejdet et kundeorienteret koncept for ca. 90% af alle virksomheder i Danmark, som er enestående for markedet.

Willis Towers Watson er den største indkøber af forsikring i Danmark, og det kan vores kunder drage stor fordel af, da det kan sikre virksomheden optimale indkøbsbetingelser i form af bedre forsikringsprodukter og lavere forsikringsomkostninger.

Tryghed, sikkerhed og økonomisk fordel
Konceptet er baseret på en markedsundersøgelse foretaget blandt alle Willis Towers Watsons kunder, hvor grundlæggende ønsker og behov er blevet kortlagt og derefter udbudt til samtlige forsikringsselskaber i Danmark. Det har blandt andet resulteret i følgende:

 • Professionelt setup
 • Omfatter en meget stor del af markedet
 • Willis overtager en del af administrationen og skadeshåndteringen
 • Mindre administration – enkel tilbudsgivning, certifikatløsning (ingen policer)
 • Brede dækninger
 • Brede wordings/forsikringsbetingelser på stort set alle områder
 • Lavere forsikringspræmier

Kort sagt: tryghed, sikkerhed, økonomisk fordel og sidst men ikke mindst - overblik.

Merværdi til virksomheden
Willis tilfører virksomheden merværdi på følgende områder:

 • Forsikringsfinansiering købes til markedets mest konkurrencedygtige priser
 • Forsikringsdækning leveres på markedets bedste vilkår
 • Mulighed for at benytte Willis Towers Watsons internationale netværk
 • Professionelle ledelsesværktøjer
 • Relevant rapportering til direktion og bestyrelse
 • Ledelsen holdes orienteret om udviklingen på forsikringsmarkedet
 • Stærkere forhandlingsposition ved fælles forsikringsindkøb
 • Frihed til implementering af langsigtet strategi for risk management
 • Større handlefrihed ved skærpelser på forsikringsmarkedet
 • Assistance og rådgivning ved skader
 • Lettelser i den daglige administration
 • Sikkerhed for faste kontaktpersoner og rådgivning