Samarbejde med Willis Towers Watson

Mæglerfuldmagt
For at Willis Towers Watson kan indhente oplysninger om dine eksisterende forsikringsdækninger og udarbejde et forsikringstilbud, skal du underskrive en fuldmagt, der giver Willis Towers Watson bemyndigelse til at drøfte dine risikoforhold med nuværende forsikringsgivere og eventuelle kommende forsikringsgivere.

Risikoanalyse
Sammen med Willis Towers Watson udarbejdes en detaljeret risikoanalyse af din virksomhed. Risikoanalysen skal danne grundlag for udarbejdelse af et endeligt forsikringstilbud.

Tilbud og beslutningsoplæg
Willis Towers Watson udarbejder en risikoanalyse og fremsender et tilbud og et beslutningsoplæg baseret på de valgte forsikringsafdækkede risici, herunder:

  • Beskrivelse af konceptets forsikringsselskaber
  • Årligt forsikringsbudget
  • Beskrivelse af dækning med opdelte præmier
  • Sammenligning med fornyelsestilbud i eksisterende forsikringsselskab

Kontakt
Du kan kontakte Willis Towers Watson enten pr. telefon eller e-mail - se kontaktoplysninger til højre.