Hvis skaden er sket

Hvis der er sket en skade, kan du her udskrive skadeanmeldelsesblanketter indenfor de forskellige skadetyper:

  • Bygning- og løsøreskader
  • Erhvervs- og produktansvarsskader
  • Motorkøretøjsskader
  • Ulykkesskader
  • Rejseskader
  • Arbejdsskader
    - Arbejdsulykker skal anmeldes elektronisk via EASY: easy.ask.dk
    - Brille- og tandskade på ansatte

Hører skaden ikke under en af de nævnte typer, må virksomheden kontakte Willis Towers Watson for råd og vejledning.

Læs om krav til skadeanmeldelsen

Send skadeanmeldelsen til Willis Towers Watson
Den udfyldte skadeanmeldelse skal sendes til Willis Towers Watson, som herefter søger for anmeldelse til forsikringsselskabet.